2007/Apr/15

ความรุ้สึกของคนสองคน

บางที...มันก็ช่างดูแข็งแรง
บางเวลา...ก็ดูเหมือนว่าเปราะบาง


ช่วงเวลาที่เรามีความสุขอยู่กับมัน
ความสัมพันธ์ของคนสองคน
ดูคล้ายจะเหมือนว่าไม่มีวันที่จะมีอะไรมาบั่นทอน
หรือทำลาย ความรู้สึกของคนสองคนที่มีต่อกันได้

แต่บางเวลา
ความรู้สึกของเราก็พร้อมที่จะแหลกสลายได้
แค่เพียงลมพัดผ่านมา ความรู้สึกนั้นก็พร้อมที่จะหายไปพร้อมกับสายลมความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคน
เริ่มด้วยคนสองคน มีความรู้สึกดี ๆ ให้กัน
จากความรัก กลายเป็นความผูกพันธ์


ไม่ว่าความรักของคนสองคนจะไปถึงสุดทางหรือไม่
ระหว่างทางเราก็ควรจะดูแลรักษาความรักของเรา

เพราะว่ามันเริ่มจากเรา


ถึงแม้ว่าเธอจะไปรักคนอื่น
ความรักของเราไปไม่ถึงสุดทางดังที่หวังไว้
แต่นั่นเพราะเธอไม่รักฉันไม่ใช่หรือ?

ความรักเป็นเรื่องของคนสองคน
จบก็ต้องจบเพราะว่าคนสองคนเหมือนกัน

<ADDition> ไม่ต้องกลัวหรอกนะครับ
ว่าระหว่างทางที่เราเดินไปด้วยกัน ผมจะปล่อยมือคุณกลางทาง
ผมจะพยายามทำทุก ๆ ก้าวของเราให้ดีที่สุด

จนกว่าจะถึงวันนั้น(หรือมันจะไม่มีหว่า - -")Flavor Of Life - Utada Hikaru

Arigatou to kimi ni iwareru to nandaka setsunai
sayounara no ato no tokenu mahou awaku horonigai
The flavor of life

tomodachi demo koibito demo nai chuukan chiten de
shuukaku no hi wo yumemiteru aoi furu-tsu
ato ippo ga fumidasenai sei de
jirettai no wa nande?

amai dake no sasoi monku ajike no nai doku
sonna mono ni wa kyoumi wa sosorarenai
omoitoori ni ikanai toki datte
jinsei suteta mon janai tte

doushita no? to kyuu ni kikareru to "uun. nandemo nai"
sayounara no ato ni kieru egao watashi rashikunai
sinjitai to negaeba negau hodo nandaka setsunai
"aishiteru yo" yori mo "daisuki" no hou ga kimi rashii janai?
The flavor of life

wasurekakete ita hito no omoi wo totsuzen omoidasu koro
furitsumoru yuki no shirosa wo omou to sunao ni yorokobitai yo

daiyamondo yorimo yawarakakute atatakana mirai
teni shitai yo kagiri aru jikan wo kimi to sugoshitai
"arigatou" to kimi ni iwareru to nandaka setsunai
sayounara no ato no tokenu mahou awaku horonigai
The flavor of life-คำแปล-
When you say thank you to me,
for some reason it hurts,
Like a magic spell that doesnt
get undone even after the good bye.
the faintly burning pain.
The flavor of life

Neither friends nor lovers, in uncertain terms
like an un-riped fruit dreaming about the day of harvest
because of being unable to just move one more step forward
Its just so frustrating

Sweet talk and tasteless conversations.
i have no interest in them
even when things do not go the way I want them
you make me believe that there is still something in life

When asked whats wrong?
I answer its nothing
The smile that disappears after goodbye
Im not like myself anymore

The more i wish to believe in you,
For some reason it hurts even more
i like you instead of i love you is more like the person I knew
the flavor of life

I wish I could cherish the white color of the falling snow like I used to
by the time I would remember the scent of the person Ive nearly forgotten

A future tender and warmer than a diamond
i want to grasp it, in this limited time we have, i want to live it with you
when you say thank you to me,
for some reason it hurts,
Like a magic spell that doesnt
get undone even after the good bye.
the faintly burning pain.
The flavor of life

ป.ล.คิดว่าจะโพสเพลงระหว่างเราของ The Fin อ่ะจิ ถ้าคิดว่าจะโพสต์เพลงนี้ แสดงว่าคุณน่ะเริ่มแก่แล้ว (- -")
ป.ล.2 ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแฟนนาครับ อย่าคิดมาก - -"


Credit :: ​เนื้อเพลงภาษาอังกฤษจากเวบ
http://www.songmeanings.net/lyric.php?lid=3530822107858655714

Comment

Comment:

Tweet


No one said me about RSS submissions at best rss feed submission service. Nevertheless, I used that. I used to be really surprised because of outcomes. They used to be great. My site received great ranking!
#106 by rss submission service (91.212.226.136) At 2012-03-08 23:20,
#105 by (193.105.210.41) At 2011-11-28 08:15,
#104 by (193.105.210.41) At 2011-11-28 08:15,
#103 by (193.105.210.41) At 2011-11-28 08:14,
#102 by (193.105.210.41) At 2011-11-28 08:13,
My comrade work for writing college essay company! So, he says that it should be wise to order academic papers from academic custom writing company.
#101 by writing papers for money (193.105.210.41) At 2011-11-28 08:13,
I don\'t require someone to help me write my research paper because I can Buy An Essay. I can trust just specialists.
#100 by Buy college essays (193.105.210.41) At 2011-11-16 19:36,
I don't require someone to help me write my research paper because I can Buy An Essay. I can trust just specialists.
#99 by Buy college essays (193.105.210.41) At 2011-11-16 19:34,
RvzC5c <a href="http://bptakwzmpsbj.com/">bptakwzmpsbj</a>, [url=http://eekwjviodqef.com/]eekwjviodqef[/url], [link=http://gcgowokmhdgu.com/]gcgowokmhdgu[/link], http://intxeaawtmgw.com/
#98 by ahqakwp (116.45.98.66) At 2010-10-19 17:05,
2eK82p <a href="http://wxgphyzgtjjj.com/">wxgphyzgtjjj</a>, [url=http://ynuzgqjlahwa.com/]ynuzgqjlahwa[/url], [link=http://nznlmclvuvao.com/]nznlmclvuvao[/link], http://xoxkarqcjoxn.com/
#97 by kwihyyqn (195.94.11.46) At 2010-10-06 12:04,
comment1, Äóáíà èíòèì, 664393, îêñàíà øèðîêîâà çíàêîìñòâà, qxhgh, çíàêîìñòâà àéèäà ñøà, 8-PP, ñàéòû çíàêîìñòâ äàãåñòàíà, 8PPP, kinder çíàêîìñòâà, 356, õî÷ó íàéòè ïîäðóãó äëÿ ñåêñà â ãîðëîâêå, %-), map5, 421382, çíàêîìñòâà â ñûçðàíè è ñàìàðñêîé îáëàñòè, wjxyj, ïåòåðáóðã ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ áðàêà, qah, ñàéò çíàêîìñòâ ðåñïóáëèêà êàçàõñòàí, >:PP, ìóðìàíñê ÷àñòíûå èíòèì îáúÿâëåíèÿ, >:DDD, çíàêîìñòâà ðûáèíñê, 213, èíäèâèäóàëêè â êðàñíîÿðñêå, =O, çíàêîìñòâà â âîëãîäîíñêå ìàðèÿ îêóëîâà, 12015,
#96 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:57,
comment2, íçàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé, >:]]], äåâ÷åíêè çíàêîìñòâî, lran, êèòàéñêèå äåâóøêè çíàêîìñòâî, 3759, ñàìûé ïîïóëÿðíûé ìåæäóíîðîäíûé ñàéò çíàêîìñòâ, :-DD, çíàêîìñòâà ïî íàöèîíàëüíîñòè, >:))), ñóìû çíàêîìñòâî èíòèì, 07484, Çíàêîìñòâî âåðåùàãèíî, 95800, òàëèñìàí ëþáâè ñàéò çíàêîìñòâ, >:-D, çíàêîìñòâî â êàçàíè çàìóæíèå, 758, ñàìûå ñòàðûå ïðîñòèòóòêè çíàêîìñòâà, >:((, èíòì çíàêîìñòâà â íåôòåþãàíñêå, 8],
#95 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 19:27,
comment3, õàíòûìàíñèéñê ñåêñ çíàêîìñòâà, pwkvs, òàòàðñêèå ïàðíè ñàìàðà çíàêîìñòâà, whgk, çíàêîìñòâà æóðíàë, 2922, ñàéò çíàêîìñòâ îò 2 35, %[[, ñàéò çíàêîìñòâ ÷àò, :-(((, ìîñêâà çíàêîìñòâà ðîëåâûå ìåäñåñòðà, %DD, çíàêîìñòâà ê ìàðèíà, zmmzz, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àëìàòèíêîé, =PPP, çíàêîìñòâî êûðãûçñòàí, 52426, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà ùåëêîâî, :-)), çíàêîìñòâà íà àáîâÿí, svcb,
#94 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:37,
comment1, ani lag çíàêîìñòâà òåðíîïîëü, 8-[[, çíàêîìñòâà ìóæ÷èí áîëüøîé ÷ëåí, 624, çíàêîìñòâî ìîëîäûõ ìàì, 7795, êàìåíêà äíåïðîâñêàÿ çíàêîìñòâà, >:DDD, Ïîçíàêîìëþñü òðàíññåêñóàë, 8P, çíàêîìñòâà íà ìýéë, 557819, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê ïîëòàâà, rczu, äåâóøêà äëÿ ñåêñà â ñûçðàíè, =-O, çíàêîìñòâî â êðîïîòêèíå ñ äåâóøêîé, xlgot, çíàêîìñòâî ñ ýìî äåâóøêàìè, 6925,
#93 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:36,
comment5, çíàêîìñòâà ñ ïàðîé æ óëüÿíîâñê, =-PPP, ñåêñ çíàêîìñòâà â øàäðèíñêå, hwby, ïîðíî çíàêîìñòâà â íîâîêóçíåöêå, 309608, çíàêîìñòâî óëüÿíîâñê, =]], map7, gqab, ñàéò çíàêîìñòâ óôû, :-[[[, çíàêîìñòâà è ìåæäóíàðîäíûå ñàéòû çíàêîìñòâ, cci, àíàëüíûé ñåêñ çíàêîìñòâà â ÷åáîêñàðàõ, 975, èùó äåâóøêó äëÿ ñåêñà â îìñêå, =-D, ïîðíî çíàêîìñòâà áëàãîâåùåíñê, exdzqm, ýðîòèêà çíàêîìñòâî æåñòêàÿ, 009947, çíàêîìñòâà îòñîñà ó ìåíÿ, hgaj, Çíàêîìñòâà ãîìîñåêñóàëüíûå, 113, îí ëàéí ïàðòíåð äëÿ ñåêñà, havm,
#92 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 17:47,
comment4, âèííèöà çíàêîìñòâà ëåñáè, 7989, çíàêîìñòâà äåâóøåê â áåëàðóñü, 540425, àãåíòñòâî çíàêîìñòâ â òâåðè, %((, ðîñòîâñêàÿ îáë ãîð äîíåöê çíàêîìñòâà, vslziw, ñàèò äëÿ çíàêîìñò à, lkzei, òðàíñû èíòèì â ìîñêâå, mnam, èùó âèðòóàëüíîãî ðàáà, 8P, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà êîâðîâà âëàäèìèðñêîé îáëàñòè, >:))), çíàêîìñòâà æåíùèíû ìîñêâû, :-OO, èíòèì çíàêîìñòâà âñåâîëîæñê, =-(((, çíàêîìñòâî ñ òðàíññåêñóàëîì â êàëèíèíãðàäå, pwido, ñàéòû çíàêîìñòâ â ìèõàéëîâêå, 78821, çíàêîìñòâà ñ ôåòèø æåíùèíàìè, >:]],
#91 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 17:47,
comment4, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà ñìåëà, duet, èíòèì ñåêñ çíàêîìñòâà øëþõè ïðîñòèòóòêè, 8-((, çíàêîìñòâà êðûì ñåêñ áåç îáÿçàòåëüñòâ, zpf, çíàêîìñòâî áèñåêñóàëîâ áóãóëüìà, %-]], çíàêîìñòâà çà 60 ëåò èçðàèëü, 3737, ñåâåðîìîðñê ãîðîä ñåêñ çíàêîìñòâà, :-], ìîáèëüíûå çíàêîìñòâà â ñàíêòå ïåòåðáóðãå, %]], èñëàìñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ â êàçàõñòàíå, :[[, íîâîñèáèðñêèé êëóá çíàêîìñòâ äîñóã, jzlure, map, 40278, ñàéò çíàêîìñòâ â ýíåðãîäàðå, nvxk, èíòèì çíàêîìñòâà ãóêîâî, %DDD, ñàéò çíàêîìñòâ ñìñ íà 3, dquxji, ñàéòû çíàêîìñòâ äåâóøêè äëÿ äåâóøåê, lekxo, çíàêîìñòâà íàðîä, hhhed, èíòèì çíàêîìñòâà íà óêðàèíå, 2053,
#90 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:46,
comment3, çíàêîìñòâî ñ àçåðè ïàðíÿìè, 8-PPP, çíàêîìñòâà ñ ìîáèëüíîé òåë, zbciff, ñåðïóõîâñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, 939864, ñàéò çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàííûìè ñòóäåíòàìè, zfxbvy, ñýêñ çíàêîìñòâà ñâîåãî ðåãèîíà, %D, ñàéò çíàêîìñòâ â óêðàèíå æèòîìèð, iqv, ñåêñ ñåé÷àñ âîëãîãðàä, =], îãîëîøåííÿ êèåâ çíàêîìñòâà, :P, îïåí çíàêîìñòâà ãåðìàíèÿ ïî ðóññêè, hzcy, çíàêîìñòâà web, 32978, çíàêîìñòâî ñ ãååì ïåòðîïàâëîâñê êàì÷àòñêèé, :-DDD, map4, 64905, çíàêîìñòà äëÿ ñåêñà, bgc, çíàêîìñòâà ïîæèëûõ äëÿ ñåêñà ìîñêâå, ygujkk, èíäèâèäóàëêè ýêçîòèêà, 62663, rambler çíàêîìñòâà êðóòîìåð, %[, çíàêîìñòâà ñïá ïðÿìî ñåé÷àñ ôëèðò, 5928, map2, :-(((,
#89 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:20,
comment5, êîðîëåâñòâî øëþõ, =-], çíàêîìñòâî â êàëóæñêîé îáë, vicd, çíàêîìñòâà â èñêèòèìå, 699489, çíàêîìñòâà âñåé ñèáèðè íîâîñèáèðñê êåìåðîâî, 640279, ñàéòû çíàêîìñòî êàðàãàíäèíñêîé îáë, gqxqw, çíàêîìñòâî èííîñòðàíöàìè, 33924, çíàêîìñòâà áåðåíäååâî, ydajgm, ìèõàéëîâñê ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâà, :OOO, ñàéò ñåêñ çíêîìñòâ, >:-OOO, ñàéò çíàêîìñòâ êàìûøèí, >:-P,
#88 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 16:08,
comment3, èíòèì çíàêî